top of page
Giza- Petra fuaye11.jpg

ART INSIDE

Her yapının bir ruhu vardır. Point Hotel markası altındaki otellere, bu ruhu sanat ile katarak misafirlerimizin duygusal konforunu yükseltiyoruz.

Point Hotel Barboros ile Beral Madra küratörlüğünde,  Ara Güler’in Point Hotel Taksim'in tüm mekanlarında sergilenen 232 fotoğrafının misafirlerimizi istanbul’da farklı bir gözle bakmaya davet etmesi gibi projelerimiz sanatın konseptimiz içindeki önemine örnek teşkil ediyor.

Bir sanatçının konsept çalışması, bir küratörün konsept seçkisi ya da bir sanat kurumu iş birliğinde ortaya çıkarılan imzalı bir çalışma... İşlettiğimiz tesislerde sanat ve kültür ile zenginleşen, iç mekanlara anlam ve değer katan konseptler geliştiriyoruz. Size bir sır verelim. Point Hotel markası altındaki işletmelerin, bulundukları şehrin kültür hayatının bir parçası haline gelmelerini buna borçluyuz.

bottom of page